انشا درباره درختی ک شاخه هایش در روی زمین گسترده شده

از threemin، سه ثانيه نت سه مرحله اي!
پرش به: ناوبری، جستجو

نوشته های خواندنی kianavahdati com

نوشته های خواندنی kianavahdati com

نوشته های خواندنی kianavahdati - انشا درباره درختی ک شاخه هایش در روی زمین گسترده شده.

...[ويرايش]

( انشا درباره درختی ک شاخه هایش در روی زمین گسترده شده ) کیانا وحدتی و من در پهنه این انتظار آشنا رفتنت را می بینم بی آنکه هرگز آمدنت را [ انشا درباره درختی ک شاخه هایش در روی زمین گسترده شده ]