یدوفولیک-کم-کاری-تیروئید؟

از threemin، سه ثانيه نت سه مرحله اي!
پرش به: ناوبری، جستجو

چگونه در ت جنین تأثیر بگذاریم

چگونه در ت جنین تأثیر بگذاریم

چگونه در ت جنین تأثیر بگذاریم - یدوفولیک-کم-کاری-تیروئید؟.

...[ويرايش]

( یدوفولیک-کم-کاری-تیروئید؟ ) خانمها هر ماه در اواسط سيکل خود يک يا چند تخمک که از نظر کروموزومي فقط x هستند توليد مي [ یدوفولیک-کم-کاری-تیروئید؟ ]